RYA EAST BOKAD FÖR JUNIORTRÄNING

STARTFÖRBUD: KL 09:00 – 12:00