Faktureringen för 2016 års medlems- och spelrättsavgifter kommer i slutet av januari per email. Avgifterna skall vara betald i 28 februari.