Ryas bankommitté har med hjälp av vår medlem Anders Lindquist byggt en fin bro på hål 8. Huvudsyftet med den nya bron är att den används om bollen framför inte har slagit ut på 9:an och på så sätt undviker vi köbildning. Bron går bra att använda om man har bärbag eller vagn. Ni som kör golfbil kör samma väg som innan.

Bron kommer att förses med en matta så man inte halkar samt konstgräsförstärkning innan och efter bron så vi undviker förslitningsskador.

Ett stort tack till Anders, Anders, Bob och Jan för er fina insats.

Brobyggarteamet som bestod av Jan Sandberg, Anders Williamsson, Anders Lindquist (sittande) och Bob Bäckstedt.