I samband med att många träd blivit gamla och stora, har många rötter kommit fram i dagen.
I och med att en del av dessa träd blivit nedsågade spelas det mer på dessa område och då har det visat sig att ”rötter i dagen”
kan orsak skada om man måste slå bollen och träffar rötterna med klubban.
Rötterna kommer efterhand att försvinna men till dess inför vi en lokal regel med lättnad för ”rötter i dagen”

 

2.1 Onormala markförhållande – Rötter i dagen (Regel 25).
Jordfasta rötter på varje del av banan, inklusive stigar är
mark under arbete och lättnad enligt regel 25-1
Inverkan på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.