I början av året startade vi Nordvästra Skånes Golf och Företagsnätverk tillsammans med fem av våra grannklubbar. Vi har haft tre träffar under våren och det är redan drygt 30 företag som har gått med. Extra roligt att det positiva ryktet om nätverket nått Svensk Golfs redaktion, läs artikeln här.

Läs mer på om nätverket på hemsidan