Nordvästra Skånes Golf och Företagsnätverk startade 2017 och är ett samarbete mellan 6 golfklubbar. Målgruppen är företag som är engagerade i minst en av klubbarna och syftet är att skapa nya affärsmöjligheter för företagen som är med. Se filmen

DelaShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone