Bankommittén har tillsammans med banarkitekten Johan Benestam tagit fram en Masterplan hur  Rya skall utvecklas de närmsta åren. Målbilden är hur Rya skall se ut när vi fyller 90 år (2024). Utgångspunkten är att vi vill förfina och förstärka vissa delar av banan med utgångspunkt från bl.a. spelglädje, naturupplevelse, säkerhet och skötselekonomi, höja nivån på vår 6-hålsbana Rya East samt våra träningsområden. Det handlar således inte om att förändra Ryas klassiska bana utan att göra den ännu bättre. Arbetet kommer inte påverka tillgängligheten under säsong vilket möjliggörs genom att arbetena görs under en ganska lång tid. Under lågsäsong kan det hända att några hål på Rya East ingår i 18-hålsslingan då arbeten utförs på hålen på Rya Old Course.

Vissa delar i Masterplanen påbörjades redan för två år sedan. Exempelvis finns redan de nya fairwaybunkrarna på hål 1, 3, 9, 10, 17 och 18 på plats, något som blivit mycket uppskattat av alla kategorier golfare. Synliga hinder som är placerade med hänsyn till dagens utrustning och som kräver mer strategiskt tänkande, inte minst för den långtslående.

Konceptuell Masterplan Rya Golfklubb A3 20171114  


Två nya bunkrar på hål 1.