I samband med Vårmötet / Årsstämman valdes Catrin Bäckbom och Cecilia ”Cia” Carlsson in i styrelsen i Rya Golfklubb och Rya Golf AB. Ann Stensam och Björn Serving lämnade styrelsen.

Vi tackar Ann och Björn för deras insatser och önskar Catrin och Cia lycka till.