Arbetet med att färdigställa bunkrarna på hål 4, 5 och 15 pågår för fullt. Bunkerkanterna på hål 4 och 15 är klara och just nu torvas det på 5:an vilket innebär provisorisk green på detta hål (torsdag 12 april). Nästa steg är packning av bunkrarnas bottnar och ifyllnad av sand. Därefter finjusteras områdena runt bunkrarna så att gräset kan rullas ut. Hål 4 är avstängt tills gräset är utrullat och under tiden spelas ”Vinterfyran”.Marlene arbetar för fullt med att skapa ”linksiga” bunkerkanter på fyran.