Årets sista träff med Nordvästra Skånes Golf och Företagsnätverk innebar gåsamiddag och livespelning med Helsingborgsgruppen Bai Bang på Rya Golfklubb. Nätverket som har varit i gång i två år har blivit mycket populärt och består i dagsläget av drygt 40 företag. Ett stort tack till alla företag, Restaurang Rya för en fantastisk gåsamiddag och Bai Bang för en underbar spelning.


Diddi Kastenholt tillsammans med övriga i Bai Bang såg till att stämningen blev hög. Tre extranummer säger allt. Diddi som troligen är Ryas mest hängivna golfare delade även med sig med intressanta anekdoter från sitt långa artistliv.