Då vi skickar ut en del information per email och ibland behöver vi nå er per telefon ber vi dig se över din kontaktinformation på Min Golf så att den stämmer. Vi får flera mail som ”studsar” tillbaka till oss när vi mailar ut information. 

Du kan även maila adress och telefonändringar till oss. info@rya.nu