När den tjocka dimman hade lagt sig gav sig 88 taggade spelare ut för att göra upp om Familjeslaget. Tävlingen spelades i två-mannalag och greensome poängbogey. De som lyckades bemästra banan bäst var Palle Lundeberg och Annika Ek på 40 poäng. Grattis till er!
De var tätt följda av tre par som alla landade på 39 poäng, placeringen avgjordes på spelhandicap. Andra plats tog Patrik och Sebastian Bäckbom, tredje plats Mats och Ludvig Osslén och fjärde plats intogs av Ulf och Douglas Kraft.
Tävlingsledare var Loredana Petrini-Wahlström.
Tack alla för ni bidrog till en fantastisk dag!