Höstens och vinterns projekt går under arbetsnamnet Poppelprojektet eftersom ett antal popplar ersätts med kullsystem och/eller annan vegetation. Det finns många anledningen till att vi ersätter popplarna med någonting annat. Först av allt slipper de problem som nedfallna löv och grenar för med sig. Vi blir av med alla synliga rötter som har ställt till det både för golfare och banpersonal. Gräspartier som tidigare legat i skugga mår mycket bättre och visuellt blir det ett lyft för Rya. Status 20 november är att alla nya bunkrar är byggda och torvade ( 2 st fairwaybunkrar på hål 5, en fairwaybunker på hål 7 och en fairwaybunker på hål 15). Kullsystemet mellan hål 5 och 7 är sått, vallen mellan hål 15 och 7 har blivit mindre brant och även den är sådd. Om ett par veckor kommer ny vegetation att planteras mellan hål7 och 15.

Från vänster: Fw-bunker hål 15, vallen mellan 15 och 7:an, högra fw bunkern på 5:an
Kullsystemet mellan hål 5 och 7 före det blev sått