Måndagen den 6 september inleddes arbetet med att göra om 9:ans greenområde. Alla som har spelat hålet vet att greenen har lutat mycket och då greenen varit riktigt snabb har greenen varit på gränsen till omöjlig. Syftet med att minska lutningen på greenen (den kommer således att luta i framtiden också) är att vi skall kunna erbjuda fler flaggplaceringsmöjligheter och att den är spelbar även om greenerna är riktigt snabba. Dagens greenbunker kommer ersättas av två mindre greenbunkrar som placeras till höger om nuvarande bunker vilket innebär att inspel från höger sida försvåras och inspel från vänster blir enklare för de som vill rulla in bollen. Nedan ser ni bilder från projektet, äldsta bilderna nederst.

Fredag förmiddag 24 september. Torvning runt greenen och greenen sådd.
Fredag eftermiddag 17 september. Greenytan är sådd och banpersonalen gör det sista arbetet innan täckduken läggs på greenytan.
Torsdag lunch 16 september. Stengärdsgården bakom 9:ans green är på plats och bidrar till att skapa en fin inramning av greenorådet.
Onsdag eftermiddag 15 september. Sean fixar med bevattningen. Nu är även foregreenytorna täckta med såbädd.

Onsdag eftermiddag 15 september. Sven har påbörjat arbetet med att anlägga stengärdsgården bakom 9:ans green.
Tisdag förmiddag 14 september. Såbädden på greenen packas och jämnas ut.
Måndag eftermiddag 13 september. Arbetet med att lägga ut såbädden på greenen börjar närma sig sitt slut.
Fredag förmiddag 10 september. Dräneringen är nerlagd och arbetet med att lägga på dräneringsgrus och såbädd är påbörjat. Kan även tilläggas att vädret är helt underbart.

Torsdag eftermiddag 9 september. Green- och foregreenbevattningen är på plats och Sven Johansson är i full gång med täckningen.
Torsdag eftermiddag 9 september. De två nya greenbunkrarna börjar ta form och den förra greenbunkern är ett minne blott.
Torsdag morgon 9 september. Vår banchef Sean (tv) tillsammans med banarkitekt Johan Benestam.
Torsdag 9 september: Benestam och Sean finjusterar terassbotten.
Tisdag morgon 7 september. Vy mot 9.ans green.
John Grant (till vänster) från Ryas banutskott övervakar arbetet bakifrån greenen tillsammans med Ryas banchchef Sean Gilmour och blivande greenkeepern Kaj.
Måndag 6 september. Sven Johanssonhar hunnit en bra bit bara efter några timmar.