Styrelsen har 2021-09-20 mottagit Ulf Jerlebos uppsägning som VD för Rya Golf AB och som Klubbchef för Rya Golfklubb. Ulf vill gå vidare i sin karriär med nya uppdrag och Ryas styrelse önskar Ulf all lycka till i framtiden. Ulf kommer att arbeta kvar till och med 2022-03-31 för att överlämna sina åtaganden på bästa sätt. 

Styrelsen kommer att påbörja arbetet direkt med att finna en ersättare till tjänsten. Kontaktperson för rekryteringsarbetet är undertecknad.

Bo Matson
Ordförande
Rya Golfklubb
E-post: bo.matson@rya.nu
Telefon: 0705-37 19 29