Banarbetet fortskrider nu med s k shaping av jordmassor på hål 7, 15 och 16. På bilden syns arbetet med greenområdet på ordinarie hål 7 (som just nu spelas som hål 15).