Efter en kall natt och morgon är banan åter öppen.