Aktier

Rya Golfklubb är sedan 2005 en aktieägd medlemsklubb där innehavet av en aktie i Rya Golf AB ger rätten till spel på klubbens banor och i övrigt möjligheten att nyttja hela anläggningen. Som aktieägare är man skyldig att betala medlems- och spelrättsavgiften. Från och med 2015 har man även möjlighet att bli medlem och få spelrätt på vår 6-hålsbana Rya East utan att vara aktieägare.

Köpa aktie
Om du är intresserad av att köpa en aktie och inte känner någon som vill sälja kontaktar du oss.
Kansli: 042-22 01 82, info@rya.nu
Klubbchef: 0707-87 22 58, klubbchef@rya.nu

Om det finns någon aktie till försäljning får du uppgifter om det lägsta aktuella priset på en aktie samt avräkningskostnaden för att överta säljarens spelrätt. Den modell som används ser du nedan. Om du accepterar detta iordningställer vi Avräkningsnotan samt informerar säljaren om att du vill köpa. När Avräkningsnotan är påskriven av båda parter registrerar vi er som aktieägare/medlem samt fakturerar medlemsavgiften (fn 900 kr/år). Köpare och säljare hanterar betalningen av aktie och spelrättsavgift på egen hand. Observera att klubbavgiften (f.n. 900 kr per år) aldrig är en del av aktieöverlåtandet.

Spelrättsberäkning 2020 Rya Golf AB

  Spelrätt 5 400
  % pris
jan 100 % 5 400
feb 100 % 5 400
mar 95 % 5 130
apr 80 % 4 320
maj 70 % 3 780
jun 50 % 2 700
jul 35 % 1 890
aug 25 % 1 350
sep 15 %    810
okt 10 %    540
nov 0%         0
dec 0 %         0
Om Rya
Rya Golfklubb bildades 1934 och hette då Helsingkrona GK. Klubben bytte namn till Rya 1936 och blev året efter invald i SGF som 19:e klubb i landet.
Hitta hit
Tag av vid avfarten 27 Rydebäck från E20/E6. Håll höger och kör ca 300 m till rondellen till höger om växtvaruhuset PLANTAGEN. Ta höger i rondellen mot RÅÅ och kör 1,6 km till skylt. Sväng vänster vid skylt Golfbana.
Kontakta oss

RYA Golfklubb
Rya golfbaneväg 20
255 92 HELSINGBORG
Telefon: 042-22 01 82
E-Post: info@rya.nu

Senaste nytt