Kommittéer & Valberedning

Rya har massor med engagerade medlemmar, som genom sitt arbete i någon av våra kommittéer bidrar till att vi har en trivsam och väl fungerande klubb. Inte minst är gemenskapen en uppskattad ingrediens i det ideella arbetet. 
Om du är intresserad av att vara med i någon kommitté kontaktar du kansliet eller ordföranden i den kommitté du är intresserad av.
Alla som ställer upp ideellt för klubben bjuds varje år in till klubbens årliga julmiddag.

Om Rya
Rya Golfklubb bildades 1934 och hette då Helsingkrona GK. Klubben bytte namn till Rya 1936 och blev året efter invald i SGF som 19:e klubb i landet.
Hitta hit

Tag av vid avfarten 27 Rydebäck från E20/E6. Kör ca 300 m till rondellen vid växtvaruhuset Blomsterlandet. Ta höger i rondellen mot RÅÅ och kör 1,6 km till skylt. Sväng vänster vid skylt Golfbana.

Kontakta oss

RYA Golfklubb
Rya golfbaneväg 20
255 92 HELSINGBORG
Telefon: 042-22 01 82
E-Post: info@rya.nu