Den 27-31 mars genomför vi Drill&Fill arbeten på hål 11-14.

Status 30 mars: Hål 11 och 12 är klara, ordinarie greener är öppna. Fredagen den 31 mars avslutar vi arbetet på 13 green och därefter 14 green. Vintergreen gäller under pågående arbete.