Just nu håller banpersonalen på med att renovera 15 stycken bunkrar på Rya Old Course. Botten skyddas av en matta för att undvika stenar i bunkern och kanterna torvas på ”brittiskt vis”.

Nytorvad greenbunker på hål 8. Foto Sean Gilmour