Svenska Golfförbundet meddelade tidigare att en av deras IT-leverantörer, Golfbox, hade driftstörningar. Detta påverkade flera bredbandsleverantörer i Skandinavien och därmed flera av deras IT-applikationer. Även vi på Rya Golfklubb påverkades av detta då hela GIT Tävling-modulen inte fungerat. Nu har vi fått besked att felet avhjälpt och därmed är GIT Tävling åter ”up and running”.