Banutskott

Banutskottet är styrelsens organ för handläggning av banfrågor. Den direkta arbetsledningen
till banpersonalen utövas genom Banchefen. Banutskottet bistår Banchefen i planeringen av
de långtidsplaner som styrelsen och årsmötet har beslutat. De projekt som arbetats fram
enligt Masterplan blir ett styrande dokument för Banutskottet.

 

 

Riktlinjer
Rya skall upplevas som en klassisk golfbana.
Den kustnära upplevelsen med vida utsikter skall förstärkas.
Banan skall göras ännu roligare att spela för alla (målgrupp officiellt handicap).
Långsiktigt planera banan och skötselplanen så att den blir bättre ur säkerhet och miljösynpunkt.

Masterplan
Ryas Masterplan är framtagen av banarkitekt Johan Benestam i samråd med bankommittén. Masterplanen beskriver vilka banprojekt vi planerar att göra fram till vi fyller 90 år (2024).

Konceptuell Masterplan Rya Golfklubb A3 20171114

Rya Golfklubb DEL 1 MASTERPLAN GENOMGÅNG ÅRSMÖTE 2017 20171113

Rya Golfklubb DEL 2 MASTERPLAN GENOMGÅNG ÅRSMÖTE 2017 20171113

Rya Golfklubb DEL 3 MASTERPLAN GENOMGÅNG ÅRSMÖTE 2017 20171113

Rya Golfklubb DEL 4 MASTERPLAN GENOMGÅNG ÅRSMÖTE 2017 20171113

Rya Golfklubb DEL 5 MASTERPLAN GENOMGÅNG ÅRSMÖTE 2017 20171113

 

Banutskottet består av
Anders Williamsson, Ordförande afw@telia.com
Bob Bäckstedt
John Grant
Viveca Hoff
Åke Skagmo
Jan Sandberg
Sean Gilmour
Marcus Forslund

H16b-RyaGK

Om Rya
Rya Golfklubb bildades 1934 och hette då Helsingkrona GK. Klubben bytte namn till Rya 1936 och blev året efter invald i SGF som 19:e klubb i landet.
Hitta hit

Tag av vid avfarten 27 Rydebäck från E20/E6. Kör ca 300 m till rondellen vid växtvaruhuset Blomsterlandet. Ta höger i rondellen mot RÅÅ och kör 1,6 km till skylt. Sväng vänster vid skylt Golfbana.

Kontakta oss

RYA Golfklubb
Rya golfbaneväg 20
255 92 HELSINGBORG
Telefon: 042-22 01 82
E-Post: info@rya.nu