Poppelprojektet 2020

Höstens projekt är en del av den Masterplan som togs fram tillsammans med banarkitekt Johan Benestam 2017.

Projekt kommer till största delen att vara fokuserat på träd. Det finns gott om popplar på vår bana och anledningen till att dessa planterades en gång i tiden var att popplar är snabbväxande träd. Man ville kort och gott se till så att det snabbt växte upp höga träd som avskiljare mellan vissa hål. Träden har definitivt fyllt sin funktion som avgränsare men allt eftersom åren har gått har det uppkommit problem med dessa träd. Träden har blivit mycket höga vilket innebär att stora ytor där vi vill att gräset skall trivas hamnat i skugga. Trädens rotsystem blir allt mer synliga för vart år vilket ställer till det för både golfspelet och banskötseln. Säkerheten har försämrats då allt större grenar faller ner när det blåser och underhållsarbetet har ökat när både små och stora grenar faller ner.

Bankommittén har gått igenom projektet med Helsingborgs chefsekolog Vidar Narvalo och det mottogs mycket positivt. Kommunen uppmuntrar till att man prioriterar inhemska arter och att vi väljer vegetation som både passar in i landskapet och är bra för miljön. Bankommittén har även varit och i kontakt med Länsstyrelsen och fått deras godkännande.

Fotomontage, ritningar tidplan och hur det påverkar spelet, klicka på nedanstående länk

Poppelprojektet 2020

Om Rya
Rya Golfklubb bildades 1934 och hette då Helsingkrona GK. Klubben bytte namn till Rya 1936 och blev året efter invald i SGF som 19:e klubb i landet.
Hitta hit

Tag av vid avfarten 27 Rydebäck från E20/E6. Kör ca 300 m till rondellen vid växtvaruhuset Blomsterlandet. Ta höger i rondellen mot RÅÅ och kör 1,6 km till skylt. Sväng vänster vid skylt Golfbana.

Kontakta oss

RYA Golfklubb
Rya golfbaneväg 20
255 92 HELSINGBORG
Telefon: 042-22 01 82
E-Post: info@rya.nu